Thư Ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ không bỏ phiếu cho VN làm thành viên HĐNQ Liên Hiệp Quốc

 

 

 

 

BẢN TIN BÁO CHÍ

Ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

Tám tổ chức Việt Nam hôm nay công bố Thư Ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Các tổ chức này gồm Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, và Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi,.

Thư Ngỏ nêu sự kiện ngày 7 tháng 4 vừa qua, Việt Nam bỏ phiếu chống nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc loại Liên bang Nga khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã cho thấy Việt Nam lại một lần nữa thể hiện lập trường ủng hộ Nga xâm lăng Ukraine.

Từ sự kiện đó, Thư Ngỏ vạch rõ “....dù với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trong mang tính hệ thống đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua và lập trường ủng hộ tội ác chiến tranh của nhà độc tài Vladimir Putin, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025”, và kêu gọi “trước nguy cơ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt ký tên dưới đây, khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.”

Đính kèm là Thư Ngỏ bản tiếng Việt và bản tiếng Anh.

Nội dung Thư Ngỏ cũng đã được phổ biến dưới hình thức một “Press Release” gửi đến các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế. Dưới đây là đường dẫn Press Release được cơ quan EIN Presswire quảng bá ngày 18 tháng 4, 2022:

https://www.einpresswire.com/article/568792135/vietnam-is-not-qualified-for-the-united-nations-human-rights-council 

Các tổ chức chủ trương cũng kêu gọi các tổ chức và cá nhân cùng tham gia ký tên ủng hộ Thư Ngỏ này. Xin bấm vào đường dẫn để ký tên ủng hộ.

https://fs3.formsite.com/ThuNgo/lufsu7drk4/index.html?1650084690092

Danh sách ủng sẽ được cập nhật mỗi ngày.

 

 

THƯ NGỎ

Kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025

 

Kính gửi: Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc

Trong những ngày qua, thế giới vô cùng phẫn nộ trước việc Liên bang Nga xua quân xâm lăng Ukraine. Những người còn lương tri không ai là không đau lòng trước cảnh hàng chục triệu người dân Ukraine phải bỏ nhà cửa lánh nạn, những dinh thự, nhà phố của nhiều thị trấn bị bom đạn của Nga tàn phá, và hàng ngàn người dân vô tội bị thảm sát, trong đó có rất nhiều trẻ em và phụ nữ.

Trước tội ác tày trời này, ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyên Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết đã được 93 nước tán đồng, 58 nước bỏ phiếu trắng, và 24 nước không đồng ý.

Một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thật ra, những ai đã theo dõi lập trường của Việt Nam từ những ngày đầu của cuộc chiến tại Ukraine đều không ngạc nhiên về việc bỏ lá phiếu chống nầy. Trong 2 lần Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết lên án hành động xâm lăng của Nga, vào ngày 2 tháng 3 và ngày 16 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Việc ủng hộ Nga của Việt Nam chỉ là lập trường của đảng Cộng sản Việt Nam- một tập đoàn thống trị đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua. Lập trường này hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện của nhân dân Việt Nam.

Thế nhưng, dù với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng mang tính hệ thống đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua và lập trường ủng hộ tội ác chiến tranh của nhà độc tài Vladimir Putin, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trước nguy cơ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt ký tên dưới đây, khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trước khi muốn được làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của chính mình, thực thi nghiêm chỉnh các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, và đóng góp cùng cộng đồng quốc tế để xây dựng một thế giới hoà bình và thịnh vượng.

 

Ngày 18 tháng 4, năm 2022

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Đảng Nhân Bản Xã Hội

Họp Mặt Dân Chủ

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam

Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi 

 

 

 

Trở lại trang chính


[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]