Thông Cáo Báo Chí

7/7/2020

 

THÔNG BÁO

KÊU GỌI ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NĂM 2020  

 

Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) thành lập từ năm 2002 và được trao hàng năm, nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lư tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam c̣n nhằm bày tỏ t́nh liên đới của người Việt khắp nơi đối với những người đă và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người và công lư cho mọi người dân Việt Nam. Từ ngày thành lập Giải đến nay, MLNQ đă tuyên dương 47 cá nhân và 4 tổ chức đă có những thành tích đấu tranh xuất sắc, trải qua nhiều hy sinh gian khổ và gây được nhiều ảnh hưởng trong công cuộc vận động nhân quyền và dân chủ cho toàn dân. Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2019 đă được trao cho Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và Luật sư Lê Công Định trong một buổi lễ long trọng tại trụ sở Thượng viện Canada nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 71.

Giải Nhân quyền Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 72 vào tháng 12 năm 2020. MLNQVN  mong ước đón nhận được nhiều hồ sơ đề cử ứng viên xứng đáng từ các đoàn  thể và cá nhân trong cũng như ngoài nước. Kết quả việc tuyển chọn sẽ được chính thức công bố vào trung tuần tháng 11 năm 2020.

Tiêu Chuẩn Tổng Quát  

- Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam;

- Đă có thành tích đấu tranh bất bạo  động v́ nhân quyền cho người dân Việt Nam;

- Việc đấu tranh của họ đă tạo được ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.

Thủ Tục Đề Cử 

- Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;

-  Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;

-  Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đă hoặc chưa  xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử. 

Xin gởi hồ sơ đề cử  về MLNQVN trước ngày  30/9/2020 theo địa chỉ: 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 - U.S.A.

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

------------------------------------------------------------------------  

Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2020

Mẫu Đơn Đề Cử 

  

1. Tóm tắt tiểu sử người hoặc tổ chức được đề cử:    

2. Quá tŕnh họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam:  (Các công tác đă thực hiện, tác phẩm đă phổ biến, gian khổ đă chịu đựng, thành tích được tuyên dương...)      

3.  Tên và địa chỉ những người  mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần.  

4.  Tên người hoặc tổ chức đề cử:  

     Địa chỉ: 

     Điện thọai: 

     Email: 

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]