Phát Biểu của Bà June Shelley, Giám Đốc Visual Artists Guild

 

 

Kính thưa ông chủ tịch Lê Minh Nguyên,

Kính thưa các thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền ,

Kính thưa quí vị quan khách.

 Thật là vinh dự cho tôi đại diện cho tổ chức Visual Artists Guild để cùng với quí vị mừng Ngày Quốc Tế Nhân Quyền rất quan trọng này.  Vào năm 1948 Liên Hiệp Quốc đă thông qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền với các quyền căn bản của con người.  Trong các quyền này có điều 3 nói về quyền sống và an toàn thân thể; Điều 18 nói về quyền tự do tínn ngưỡng; Điều 19 là quềyn tự do ngôn luận và Điều 20 nói về quyền tự do lập hội. 

Chúng tôi xin cảm ơn Mạng Lưới Nhân Quyền đă hoạt động không ngừng nhằm xiển dương và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.  Quí vị đă làm cho thế giới biết về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. 

Chúng tôi xin chúc mừng cả  ba người nhận giải là ông Lê Quang Liêm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Thuần Túy, Linh mục Phan Van Lợi thuộc Giáo Hội Công Giáo và Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.  Chúng ta cảm ơn họ v́ ḷng can đảm và sự cống hiến trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền không những cho dân chúng Việt Nam mà lại c̣n cho cả ngôi làng thế giới mà chúng ta cùng sống. 

Những vi phạm nhân quyền tại một vùng này sẽ có ngày ảnh hưởng đến vùng khác.  Mới đây, tài liệu toà án tại Trung Quốc đă cho biết rằng công ty “Yahoo!” đă hợp tác với nhà cầm quyền trong việc xử 10 năm tù kư giả Shi Tao tại nước này.  Những ǵ đă xảy ra tại Trung Quốc th́ sớm hay muộn ǵ cũng sẽ lập lại tại những xứ độc tài khác. 

Con đường đấu tranh cho nhân quyền có thể dài cho chúng ta và có thể nguy hiểm cho nhiều người, nhưng tôi cảm thấy rất sâu xa rằng khi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm làm việc, khi chúng ta có lập trường đúng đắn, th́ chúng ta sẽ có ngày cùng chia nhau chiến thắng. 

 June Shelley

Director

Visual Artists Guild 

((Ngô Văn Hiếu tạm dịch))

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]