Một Vài Hình Ảnh

Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008 

Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008 được trao cho:
Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận, và TT Thích Thiện Minh

 

 

 

GS Nguyễn Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN đọc diễn văn khai mạc

 


 

 

TS Mary Shuttleworth, Giám Đốc Youth for Human Rights International đọc diễn văn

 

 

 

Một số quan khách tham dự

 

 


LS Lâm Lễ Trinh trao Giải Nhân Quyền VN cho đại diện của Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận


 


Bà Jackie Bong Wright tuyên dương nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải


 


Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh trao Giải Nhân Quyền VN cho đại diện của nhà báo Điếu cày Nguyễn Văn Hải


 


Mục sư Trần Thanh Vân trao Giải Nhân Quyền VN cho đại diện của Thượng Tọa Thích Thiện Minh


 


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa phát biểu

 

 


Bà Ann Lau, Chủ Tịch Visual Artists Guild phát biểu

 

 

 

Mục sư Trần Thanh Vân, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ phát biểu

 


 

Thượng Tọa Thích Minh Nguyện  phát biểu

 

 

 

Đại diện Tổng Hội Sinh Viên VN Miền Nam California phát biểu