Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đă tổ chức hội thảo về nhân quyền với chuyên đề về Quyền Công Nhân tại Việt Nam

 

  

 MLNQVN - 11.5. 2006

 

 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Việt Nam năm thứ 12, ngày 11 tháng 5 năm 2006 tại Coastline Community College, Little Sài G̣n, Westminster, California, Hoa Kỳ, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đă tổ chức hội thảo về nhân quyền với chuyên đề về Quyền Công Nhân tại Việt Nam với các diễn giả và tham dự viên thuộc các đoàn thể như Ủy Ban Đ̣i Nhân Quyền Cho Việt Nam, phong trào dân chủ và nhân quyền Trung Quốc, công đoàn độc lập thời Việt Nam Cộng Ḥa, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, và một số nhà hoạt động nhân quyền cũng như các chuyên gia pháp lư trong vùng.

 

Sau khi thảo luận, các tham dự viên đồng thanh ủng hộ cuộc tranh đấu đ̣i quyền lao động tại Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có quyền lập nghiệp đoàn độc lập và quyền biểu t́nh đ́nh công để đ̣i lương bỗng hợp lư và những điều kiện an toàn và phù hợp với nhân phẩm như đă được đề ra trong Công Ước Quốc Tế về các Quyền Kinh Tế, Xă Hội và Văn Hóa và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị cũng như các công ước lao động quốc tế như Quy Ước 87, Quy Ước 98, và Quy Ước 135.

 

Để thực hiện điều trên, Hội Nghị đă đồng thanh quyết nghị:

 

“1) Hợp tác với các công đoàn ở các quốc gia tự do như Tổng Công Đoàn Lao Động Hoa Kỳ AFL/CIO, các phong trào lao động tại những quốc gia có cùng hoàn cảnh như Trung Hoa và Miến Điện, và những tổ chức nhân quyền như Amnesty International và Human Rights Watch.

 

2) Hợp tác với các cơ quan, đoàn thể và đồng bào khắp nơi tích cực ủng hộ phong trào đ̣i quyền công nhân trong nước.

 

3) Hợp tác với các nhà hoạt động cho quyền công nhân trong nước.

 

4) Vận động nhân dân và chính phủ cũng như giới kinh doanh các nước tự do để đưa ra các biện pháp hỗ trợ phong trào đ̣i quyền của công nhân Việt Nam.”

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]