VINH DANH BÁO TỰ DO NGÔN LUẬN

 

GS. Nguyễn Ngọc Bích

 

 

Một giải thưởng năm nay của Mạng Lưới Nhân Quyền được dành cho bán-nguyệt-san TỰ DO NGÔN LUẬN.  Như ta biết, bán-nguyệt-san này là tiếng nói chính-thức của Khối 8406.  Với số đầu tiên xuất hiện trên Internet (và cũng cả dưới dạng báo in) vào ngày 15 tháng 4 năm 2006, tờ báo tới nay đă ra đến số 64 vào ngày mồng 6 tháng 12 vừa qua.

 

Như vậy, chỉ riêng sự-kiện tờ báo có mặt ở Việt-nam đă là một kỳ-công nhờ ở sự làm việc không ngừng nghỉ của một số người trong đó phải kể LM Nguyễn Văn Lư (hiện ở trong tù), LM Phan Văn Lợi và LM Chân Tín.  Đây là những gương chân cứng đá mềm, nhất quyết qua tờ TỰ DO NGÔN LUẬN chứng minh là không chế-độ toàn-trị nào mà có thể khoá miệng được hết cả mọi người.  Bằng sự hiện diện của nó, tờ TỰ DO NGÔN LUẬN đă chứng minh là chế-độ CS yếu như thế nào, và chỉ tồn tại được nhờ súng đạn, công-an, cảnh-sát và quân-đội.

 

Nhưng tờ TỰ DO NGÔN LUẬN tất-yếu sẽ c̣n sống v́ nó khoả lấp một nhu-cầu không thể thiếu được trong một xă-hội văn-minh, tiến-bộ.  Bằng-chứng là tờ TỰ DO NGÔN LUẬN đă tỏ ra là đầu tầu cho một số báo tương-tự mà mai kia chúng sẽ đem ại được tự do hạnh phúc cho toàn-dân.

V́ thế nó rất xứng đáng lănh giải thưởng năm nay, năm kỷ-niệm 60 năm bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền, trong đó quyền tự do ngôn-luận được xem là nền tảng cho một xă-hội ngày mai tươi sáng ở Việt-nam.

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]