MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Vietnam Human Rights Network
12522 Brookhurst St., Suite 23

Garden Grove, CA 92840, U.S.A.
Tel.: (714) 636-8895 – Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

www.vnhrnet.org

  

Thư MỜI Tham DỰ ĐẠI HỘI KỲ 7

CỦA MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

   

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trân trọng kính mời: Thành viên và Thân hữu

tham dự Đại Hội Kỳ 7 Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam với chủ đề “Đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội”  sẽ được tổ chức  vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 9 năm 2005 tại Little Saigon, California, Hoa kỳ.

Chương tŕnh tổng quát của Đại Hội gồm

 

1.   Tiệc Khai Mạc với mục đích gây quỹ tại Emerald Bay Seafood Restaurant, 5015-V W. Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704 lúc 6 giờ chiều thứ sáu 02.9.2005.

2.    Đại Hội gồm các buổi thuyết tŕnh / hội thảo về chủ đề Đại Hội, tường tŕnh công tác và bầu lại các cơ chế  của Mạng Lưới Nhân Quyền cho nhiệm kỳ mới tại pḥng họp của khách sạn Days Inn, 1108 N. Habor Blvd., Santa Ana, CA 92703, từ 8:30 sáng đến 7:30 chiều ngày thứ bảy 3.9.2005, và từ 8:30 sáng đến 3 giờ chiều chủ nhật 4.9.2005.

Xin quí vi vui ḷng điền vào phiếu ghi đính kèm và gởi về trước ngày 15/8/2005 để Ban Tổ Chức kịp gởi chương tŕnh chi tiết Đại Hội và tiện việc thu xếp. Mọi ư kiến đóng góp, xin liên lạc với Ủy Ban Phối Hợp MLNQVN. Thành thật cảm ơn sự tham dự và hỗ trợ tích cực của quí vị.

California ngày 01 tháng 7 năm 2005

Trưởng  Ban Tổ Chức 

 

  

Nguyễn Bá Tùng, DPA

 

 

 

-     Quí vị ở xa xin giữ vé máy bay về phi trường Los Angeles, Long Beach, hoặc John Wayne (Orange County).

-     Xin liên lạc trực tiếp với Days Inn (714) 554-1177 để thuê pḥng, giá $50/1 giường và $60/2 giường.

 

 

 

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]