HNH TRNH ĐI THĂM - GẶP CHU TRẦN HONG PHC.

Theo Facebooker: Thao Teresa


A. LỜI NHẮN CỦA CHU TRẦN HONG PHC THNG QUA LUẬT SƯ.
1. Gởi cho Phc một số quần o ấm để mặc ma đng v thời tiết ở H Nội khắc nghiệt.
2. Gởi cho Phc nước mắm, nước tương, lương kh, x phng bột (để giặt), x bng cục, dầu gội đầu, nước xả vải.
3. Gởi cho Phc thuốc cảm, thuốc ho, thuốc xổ mũi, thuốc tiu chảy, dầu gi, đồ cạo gi bằng nhựa.
4. Gởi cho Phc đi giy mềm, khng c dy.
5. Gởi cho Phc sch để đọc như sch triết học, sch chnh trị, sch luật.
6.Trần Hong Phc muốn viết thư gởi ln ng Tổng B thư Nguyễn Ph Trọng v ng Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhưng bn cng an điều tra thnh phố H Nội v Trại tạm giam số 1 khng chấp thuận. Để biện minh cho việc đ, bn điều tra v Trại tạm giam số 1 đ ni chỉ huy bận hoặc đi vắng rồi sau đ lờ đi lun. Đến nay (sau 5 thng 20 ngy kể từ ngy Phc bị bắt), Phc vẫn chưa được cấp giấy, bt để viết thư cho ng Tổng B thư v ng Chủ tịch nước. Việc Phc xin được viết thư về cho gia đnh c lẽ chỉ c trong giấc mơ thi!

B. NHẬT K THĂM NUI CHU TRẦN HONG PHC.
Như thường lệ, vo ngy 11/12/2017, gia đnh chu Trần Hong Phc từ Si Gn ra H Nội tiếp tế thực phẩm cho Phc. Những vật dụng (mục 1) cũng như một số thức ăn (mục 2-mua ở căn tin của Trại tạm giam số 1) m Phc ni gởi vo th gia đnh đ gởi vo cho Phc. Bộ phận căn tin cũng như cc anh cng an phụ trch nhận gởi qu vo th vui vẻ gip đỡ lm thủ tục nhanh chng. Nhưng mục 3 (thuốc cảm, thuốc ho. thuốc xổ mũi, thuốc tiu chảy, dầu gi, đồ cạo gi bằng nhựa), mục 4 (đi giy), mục 5 (sch Gio trnh Luật tố tụng hnh sự Việt Nam) th khng được php gởi vo cho Phc.

C. HNH TRNH XIN GIẤY PHP ĐỂ ĐƯỢC GẶP CON.
1. Sng ngy 7/11/2017 ( sau khi vo Trại tạm giam số 1 tiếp tế thực phẩm cho Phc), gia đnh Phc đến cơ quan cng an điều tra thnh phố H Nội hỏi thăm th được anh Thủy (điều tra vin) ni: VỤ N Đ KẾT THC ĐIỀU TRA, HỒ SƠ Đ CHUYỂN LN VIỆN KIỂM ST THNH PHỐ H NỘI TỪ NGY 3/11/2017. GIA ĐNH MUỐN G TH LN VIỆN KIỂM ST GIẢI QUYẾT. Sau đ, gia đnh Phc về Si Gn.
2. Sng ngy 9/11/2017, gia đnh Phc lại ra H Nội, ln gặp Viện Kiểm st H Nội để xin được gặp Phc. Tại đy, bc Thụ l hồ sơ Nguyễn H Tuyn ni: CỨ ĐẾN TRẠI TẠM GIAM M GẶP. Gia đnh Phc vội v thu xe m về Trại tạm giam số 1 để gặp Phc. Nhưng Trại tạm giam số 1 (anh Huy v anh T) ni: PHẢI C NGƯỜI BN ĐIỀU TRA DẪN VO HOẶC PHẢI C GIẤY CỦA VIỆN KIỂM ST TH MỚI ĐƯỢC VO GẶP PHC. Lại vội v về lại Viện Kiểm st trnh by lại sự việc th bc Thụ l hồ sơ Nguyễn H Tuyn ni : VẬY GIA ĐNH LM ĐƠN XIN GẶP GỞI VIỆN KIỂM ST. Ngay tại chỗ, gia đnh Phc đ xin một tờ giấy A 4 viết đơn xin gặp con gởi ln Viện Kiểm st. Gia đnh Phc lại về Si Gn. CHỜ MI, GIA ĐNH PHC VẪN KHNG THẤY HỒI M CỦA VIỆN KIỂM ST.
3. Được Luật sư thng bo hồ sơ của Phc đ được chuyển ln Ta n Thnh phố H Nội nn chiều ngy 27/11/2017, từ Si Gn ra H Nội, gia đnh Phc ln Ta n để nộp đơn xin gặp con (mẫu đơn theo quy định v c đng dấu đỏ của cng an địa phương). Tại đy, cn bộ Ta n l c Nguyễn Thị Bạch Tuyết nhận đơn v ni sẽ chuyển ln Thẩm phn xem xt.. Gia đnh Phc lại quay về Si Gn.
4. Lc 14 giờ 11 pht ngy 6/12/ 2017, anh cn bộ Ta n tn l Dũng điện thoại bo: GIA ĐNH Đ ĐƯỢC CẤP GIẤY. Thế l gia đnh Phc vội v ra H Nội. Chiều ngy 7/12/2017, gia đnh Phc đ ln Ta n H Nội nhận giấy để hm sau sẽ vo Trại tạm giam số 1 thăm gặp con.
5. Sng ngy 8/12/2017, gia đnh Phc vo Trại tạm giam số 1 gặp con. Đại diện Ta n l ng Trần Nam H đ k xc nhận cng dng chữ "K/C TRẠI TẠM GIAM SỐ 1-THNH PHỐ H NỘI GIẢI QUYẾT THEO ĐNG QUY ĐỊNH". Tuy nhin, khi gia đnh chu Trần Hong Phc đến Trại tạm giam số 1 để lm thủ tục thăm gặp th được một cn bộ c trch nhiệm giải quyết ( tn l Lương-đội trưởng) đ yu cầu gia đnh Phc phải c xc nhận của Ta n thnh phố H Nội l phải ghi r rng dng chữ "ĐỒNG CHO THĂM GẶP" tại phần ghi kiến của Ta n th mới được xem xt giải quyết. Thế l, gia đnh Phc lại đến nhờ Luật sư thảo một đơn Kiến nghị gởi ln Ta n. Chiều cng ngy, gia đnh Phc đến Ta n nộp đơn, được c L Hải Yến nhận đơn lc 15 giờ 30 pht ngy 8/12/2017 v ni sẽ chuyển ln Thẩm phn Trần Nam H xem xt. Một lần nữa, gia đnh Phc quay về Si Gn chờ đợi. ĐẾN NAY, NGY 18/12/2017, GIA ĐNH CHU TRẦN HONG PHC VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI M CỦA TA N THNH PHỐ H NỘI. GIA ĐNH PHC VẪN CHƯA ĐƯỢC GẶP CHU TRẦN HONG PHC.

D. KIẾN CỦA GIA ĐNH CHU TRẦN HONG PHC.
1. Phc ni gởi cho Phc: NƯỚC MẮM, NƯỚC TƯƠNG. Từ ngy 4/7/2017 đến ngy 28/11/2017 ( khoảng 4 thng 24 ngy), gia đnh Phc đ gởi cho vo cho Phc: nước tương 2 chai (13.000 đ/c), Muối vừng 2 gi (10.000 đ/g), gia vị bột canh 1 gi (5.000 đ/g), lạc rang muối 9 gi (9.000 đ/g), ruốc 26 bịch (37.000 đ/b). Tất cả những thức ăn ny đều c muối nhằm bổ sung thm cho Phc khi ở trong t. Thế nhưng lời nhắn của Phc muốn gia đnh gởi thm NƯỚC MẮM, NƯỚC TƯƠNG. Hai loại ny đều l thức ăn c muối. C phải chăng trong t, PHC BỊ THIẾU MUỐI ? Đ chnh l một nghi vấn m gia đnh chu Trần Hong Phc đang đi tm cu trả lời. ( Hậu quả thiếu muối v thiếu nh sng mặt trời, xin hỏi google).
2. Phc ni gởi cho Phc: thuốc cảm, thuốc ho, thuốc xổ mũi, thuốc tiu chảy, dầu gi, đồ cạo gi bằng nhựa. Trại tạm giam số 1 khng cho gia đnh gởi vo. Chẳng lẽ trong t, chu PHC BỊ BỊNH, KHNG ĐƯỢC CHĂM SC, KHNG ĐƯỢC KHM CHỮA BỊNH ? Đ l một nghi vấn m gia đnh chu Trần Hong Phc cũng đang đi tm cu trả lời.
3. Phc ni gởi cho Phc: sch để đọc như sch triết học, sch chnh trị, sch luật. Trại tạm giam số 1 khng cho gia đnh gởi vo. Tại sao ?
4. Phc đ nhiều lần xin giấy, bt để viết thư gởi ng Tổng B thư Tổng Ph Trọng v ng Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhưng cơ quan cng an điều tra thnh phố H Nội v Trại tạm giam số 1 lấy l do chỉ huy bận hoặc đi vắng rồi sau đ lờ đi lun.

Qua những sự việc trn, gia đnh chu Trần Hong Phc KHNG CHẤP NHẬN CCH HNH XỬ CỦA CƠ QUAN CNG ANH ĐIẾU TRA THNH PHỐ H NỘI V TRẠI TẠM GIAM SỐ 1. CHU TRẦN HONG PHC CHƯA BỊ TƯỚC BỎ QUYẾN CNG DN TH PHC VẪN C QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG G M HIẾN PHP VIỆT NAM Đ QUY ĐỊNH:
-TRẦN HONG PHC ĐƯỢC QUYỀN ĐỌC SCH (Sch hợp php được kiểm duyệt)
- TRẦN HONG PHC PHẢI ĐƯỢC CUNG CẤP CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHP LUẬT - KHNG AI ĐƯỢC QUYẾN CẮT XN NHẰM ĐỒ KHC.
- TRẦN HONG PHC PHẢI ĐƯỢC CHĂM SC SỨC KHỎE, ĐƯỢC KHM CHỮA BỊNH ĐỊNH KỲ.
- TRẦN HONG PHC ĐƯỢC QUYỀN CẤP GIẤY, BT ĐỂ VIẾT THƯ GỞI CHO GIA ĐNH, GỞI CHO NG TỔNG B THƯ NGUYỄN PH TRỌNG V NG CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG. Ở đy, gia đnh chu Trần Hong Phc c một nghi vấn. Tại sao chu Trần Hong Phc lại xin giấy, bt viết thư cho ng Trọng v ng Quang ? C PHI CHĂNG CHU TRẦN HONG PHC C ĐIỀU OAN ỨC CẦN MUỐN NI VỚI HAI NG ?. Gia đnh Chu Trần Hong Phc đang đi tm cu trả lời. - Ngy chu Trần Hong Phc ra Ta chẳng cn xa, NGUYỆN VỌNG CỦA PHC MUỐN C MỘT ĐI GIY MỀM, KHNG C DY ĐỂ MANG V ĐỂ TỎ THI ĐỘ KNH TRỌNG VỊ QUAN TA THỰC THI CNG L th Trại tạm giam số 1 LẠI KHNG CHO GỞI VO. Chẳng lẽ QUYỀN CON NGƯỜI BỊ TƯỚC BỎ MỘT CCH PHŨ PHNG trong khi chu TRẦN HONG PHC VẪN CHƯA BỊ TA N ĐỊNH TỘI, VẪN CHƯA BỊ TƯỚC BỎ QUYỀN CNG DN HỢP PHP-HỢP L ? Gia đnh chu Trần Hong Phc vẫn đang đi tm kiếm cu trả lời.

Lời tm sự v nỗi trăn trở của một người mẹ đi từ Nam ra Bắc, mong được gặp con từng pht từng giy nhưng vẫn bặt v m tn sau bốn bức tường lạnh lẽo v tối tăm thật đng sợ !
 

Trở lại trang chnh


Mạng Lưới Nhn Quyền Việt Nam

[Trang nh] [Về MLNQ] [Luật Nhn Quyềnn] [Ti liệu] [Tin nhn quyền] [Diễn đn] [Tham gia] [Tải xuống] [Lin kết]