Việt Nam ‘không thay đổi chế độ chính trị’

 

 

 

VOA Tiếng Việt

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gợi ư như vậy trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 12/1.

Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng “đổi mới chính trị [ở Việt Nam] không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, nhà nước mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy; chống tham nhũng, lăng phí, quan liêu; tăng cường quốc pḥng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia”.

Về phát biểu của ông Trọng, Tiến sỹ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam, tại Đại học Thành thị Hong Kong, nhận định với VOA Việt Ngữ bằng tiếng Việt:

“Tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng phản ánh sự bảo thủ về quan điểm của ông đối với tương lai chính trị của Việt Nam. Vấn đề không phải chủ yếu là có chế độ như thế nào mà vấn đề là chất lượng của lănh đạo chính trị của Việt Nam phải được xem là vấn đề quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam đang muốn nghe những ư tưởng về nội dung và bản chất của nền chính trị Việt Nam trong thời gian tới, thay v́ chỉ tuyên bố về việc không thay đổi chế độ”.

Hội nghị kéo dài một tuần với sự tham gia của nhiều nhân vật cao cấp trong đảng nhằm thảo luận các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12, dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau.

Theo báo chí trong nước, hội nghị đă “cho ư kiến về việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược” cũng như “giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Ngoài ra, hội nghị cũng đă lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, nhưng cho tới ngày bế mạc, kết quả của việc lấy phiếu này không được công bố, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng xă hội.

Tiến sỹ Jonathan London cho rằng việc làm này cần phải minh bạch:

“Việc Bộ Chính trị Việt Nam có một quá tŕnh lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá sự hài ḷng đối với việc lănh đạo đảng cũng có thể được xem là một phát triển hứa hẹn cho nền chính trị của Việt Nam nếu ư nghĩa của quá tŕnh này là cố gắng nâng cao hiệu quả của lănh đạo chính trị Việt Nam. Việc đảng cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Và nếu đảng cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao ḷng tin của dân th́ họ phải phấn đấu để làm cho quá tŕnh này hết sức minh bạch”.

Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng nhiều người Việt, cả ở trong lẫn ngoài nước, “đều muốn Việt Nam hướng tới một chế độ chính trị minh bạch hơn”.

Ngoài các tuyên bố mang tính chung chung của các quan chức Đảng, ít có các thông tin chi tiết về hội nghị trên.

VOA Việt Ngữ đă hỏi chuyện một số nhà báo độc lập cũng như các nhà quan sát t́nh h́nh chính trị ở trong nước, nhưng đa phần đều từ chối trả lời phỏng vấn v́ “không có đủ thông tin để đưa ra b́nh luận”. 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]